O nas

Grzegorz Wojtkowiak, właściciel
Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego, zarządzając kilkuosobowym zespołem specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania oraz finansów. W pracy łączy zagadnienia organizacyjne i kadrowe ze światem finansów, księgowości i controllingu. Chętnie szuka sposobów na automatyzację i upraszczanie procesów, szczególnie w wymiarze administracji. Wspierając Klientów, współpracuje z kancelariami prawnymi czy wyspecjalizowanymi firmami doradczymi.  W ramach działalności naukowej i dydaktycznej pracuje jako profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa, jest też autorem wielu artykułów naukowych.
Paulina ŚmiAłek-Liszczyńska, analityk

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami i projektami oraz finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. W Zespole pracuje od 2015r. Odpowiada za analizę i łączenie danych rzeczowo-finansowych, również pochodzących z różnych systemów/ baz; zajmuje się także poszukiwaniem danych rynkowych i branżowych.

Dostarczając rozwiązania dla Klientów, dba o ich funkcjonalność i prostotę. Często występuje w roli szkoleniowca, szczególnie w zakresie posługiwania się umiejętnościami analitycznymi, czy obsługi Excela.

Monika król, biegły rewident, konsultant ds księgowości i finansów
Monika Król jest ekspertem w dziedzinie finansów i rachunkowości z ponad 20-letnim doświadczeniem w finansach, posiada bogatą wiedzę na temat organizacji pracy działów finansowo–księgowych oraz raportowania wewnętrznego w międzynarodowych koncernach. Doświadczenie zawodowe budowała pracując w biznesie w obszarach produkcyjnym, sprzedażowym i usługowym, jak również uczestnicząc w projektach doradczych, oraz badaniu sprawozdań finansowych dla wielu branż. Była odpowiedzialna zarówno za obszary kontrolingu i finansów, jak również raportowania grupowego, rachunkowości i podatków. Jako lider wdrożenia systemu finansowo-księgowego SAPR3 i SAP 4HANA prowadziła warsztaty dla użytkowników modułów finansowych. Monika specjalizuje się w projektach związanych z due dilligence, a także doradztwie w zakresie organizacji księgowości i kontroli wewnętrznej. Prowadzi też szkolenia z dziedziny rachunkowości i podatków. Monika jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności Finanse i Bankowość. Posiada tytuł biegłego rewidenta (numer ewidencyjny 10912).
Magdalena Kowalczyk, ekspert ds. rachunkowości i finansów

Magdalena Kowalczyk – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. W pracy zawodowej specjalizuje się w rachunkowości finansowej i zarządczej, przygotowując zaawansowane analizy, ekspertyzy i oceny zarówno dla przedsiębiorstw jak i podmiotów sektora finansów publicznych.

Karolina Kwiecińska, specjalista ds. rachunkowości
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: Finanse i Rachunkowość. W zespole pracuje od 2023 r. Posiada doświadczenie w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, sporządzaniu analiz ekonomicznych i finansowych oraz opracowywaniu zestawień danych rynkowych. Interesuje się również raportowaniem informacji niefinansowych oraz wpływem nowych technologii na finanse i rachunkowość. W pracy charakteryzuje ją zaangażowanie, komunikatywność oraz dokładność.
Marcin Gołembski, FitHr.pl
 

Założyciel, właściciel i główny zarządzający FitHr, doktor habilitowany nauk ekonomicznych – badacz, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert ICAN Institute, od 20 lat trener, ekspert w obszarze HR oraz konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji funkcji HR, metod organizacji i zarządzania oraz budowania zespołów. Przeprowadził ponad 2500 godzin szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz doradzał biznesowo kilkudziesięciu firmom z różnych branż.
Praktyczne doświadczenia, na bazie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze (m.in.. jako prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający, członek rady nadzorczej) w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej.