W czym moŻemy Tobie pomóc

Nasza oferta

prognozowanie ocena

Analiza, prognozowanie, symulacje i wycena: firm, przedsięwzięć, projektów, działów, linii usługowych
lub produkcyjnych.


Controlling i Analityka

Parametryzowanie i ocena procesów, projektów, działań.
Kontroling rzeczowy, finansowy i personalny.

poprawa procesów pracy

Ocena i projektowanie obiegu informacji, danych, dokumentów decyzji, struktur organizacyjnych i procesów (procedur, reguł).

Narzędzia Pracy
i Organizacji

Organizacja pracy własnej menadżera i pracownika. Zarządzanie: czasem, informacją, danymi, zespołami (...).

czego możesz oczekiwać

Kluczowe kompetencje

Łączymy wiedzę finansową i analityczną z wiedzą z zakresu organizacji, zarządzania i procesów wewnętrznych. Rozumiemy jednak, że ramy każdej decyzji wyznacza otoczenie: nierzadko analizy uzupełniamy o przegląd rynkowy, a w wielu projektach pracujemy z prawnikami klientów lub kancelariami prawnymi.

Finanse & parametryzacja

Ludzie & organizacja

Prawo & rynek

jak pracujemy

Charakterystyka usług

Branża
Rozumiemy, że każda branża ma swoją charakterystykę. Przez lata doświadczeń poznaliśmy wiele typów przedsiębiorstw, ale chętnie poszerzymy wiedzę o nowe, szczególnie, że symulacje, prognozy, czy kontrola wymagają wiedzy branżowej.

Read More

OBSZAR I dział
W pracy posługujemy się wiedzą finansową i z zakresu organizacji, ale wykorzystujemy ją nie tylko w działach księgowych, czy kadrowych. Najbardziej dumni pozostajemy z rozumienia specyfiki procesów produkcyjnych, choć często pracujemy też w działach sprzedaży, czy usług wewnętrznych.

Read More

sposób pracy
W zależności od rodzaju projektu staramy się angażować pracowników naszych klientów i pozostawiać im wiedzę i umiejętności wykorzystania, aktualizacji i rozwoju wypracowanych rozwiązań.   

Read More

Z kim będziesz pracować

Nasz zespół